Perdagangan FAQ

FAQ Perdagangan

Berikut adalah soalan yang selalu ditanyakan oleh trader pemula. Selain itu, jika ada soalan tambahan anda rasa kita perlu menangani, sila hubungi kami dan kami akan menyenaraikan soalan-soalan anda untuk membantu pelanggan lain. Silakan diingati bahawa iam, manakala terdapat dokumen lain pada laman web ini yang mengalamatkan topik AGEA yang lebih khusus.

Untuk membuka dan membaca halaman FAQ tertentu, sila klik pada tajuknya.


1.
General Information

1.1.
What do I need to do in trading?

1.2.
What can I trade on the market?

1.3.
When is the market open for trading?

1.4.
Is there an easy way to start trading?

2.
Trading Fundamentals

2.1.
What is long and short position?

2.2.
What is entry limit and stop level?

2.3.
What is stop-loss and target level?

2.4.
What is GTC, GTD and IOC order?

3.
Trading Specifics and Facts

3.1.
What is point and position point value?

3.2.
How do I calculate my profit?

3.3.
Where can I see spread sizes?

4.
Strategies and Techniques

4.1.
How do I manage risk in trading?

4.2.
What kind of strategy should I use?

4.3.
How long are positions maintained?

Hantarkan kami komen, cadangan anda dan sebarang soalan yang anda mungkin mempunyai tentang FAQ Trading. Kami harap menerima balas dari anda dan mengembangkan kandungan pada halaman ini untuk membantu anda lebih memahami perdagangan.