Faedah Semalaman

Faedah Semalaman

Faedah bermalam hanya terpakai kepada margin trading. Trading pada margin bermakna bahawa seorang trader meminjam wang untuk membeli atau menjual instrumen pasaran menggunakan nilai akaun sebenar sebagai cagaran. Trader amnya menggunakan margin untuk meni kuasa beli ia supaya mereka boleh memiliki lebih banyak instrumen pasaran tanpa membayar sepenuhnya untuk itu.

Menimbangkan bahawa trading dengan margin melibatkan meminjam wang, trader perlu membayar faedah ke atas pinjaman. Faedah yang dirujuk sebagai faedah bermalam dan secara umumnya bayaran berdasarkan bilangan hari posisi pada margin telah diadakan. Kebanyak akan mengenakan bayaran bahagian faedah harian pada setiap akhir sesi dagangan dan cas tiga kali pada Isnin lebih atau di praset lain (jika pasaran ditutup pada hujung minggu).

Dalam hal Forex, Faedah bermalam dikira sebagai perbezaan kadar faedah antara kadar faedah bagi mata wang tertentu yang membuat pasangan mata wang yang diperdagangan. Sebagai contoh, jika seorang trader mahu menjual USD/JPY pada margin, dia aka perlu membayar 4.0% (contohnya kadar faedah AS pada 5.0% ditolak oleh kadar faedah Jepun pada 1.0% menjadikan perbezaan kadar faedah) daripada jumlah yang dipinjam setahun untuk memegang posisi tersebut.

Sebelum trading dengan margin ia amat disarankan untuk mendapatkan maklumat tentang kadar faedah sebenar yang dicaj untuk meminjam wang dan bagaimana yang akan mempengaruhi jumlah pulangan atas pelaburan.