Keperluan Margin

Keperluan Margin

Keperluan margin hanya terpakai dalam margin trading. Ia membolehkan anda untuk memegang posisi yang lebih besar daripada nilai akaun sebenar anda. Keperluan margin atau deposit bukan bayaran pendahuluanke atas pembelian. Sebaliknya, margin adalah satu bobaik, untuk memastikan terhadap kerugian dagangan. Platform trading sering pemeriksaan pra-perdagangan automatik untuk menyemak ketersediaan margin dan akan melaksanakan trading hanya jika anda mempunyai dana margin yang mencukupi dalam akaun anda.

Jika dana dalam akaun anda turun di bawah keperluan margin, kebanyakan sistem perdagangan secara automatik akan menutup satu atau lebih posisi terbuka. Ini mencegah akaun anda dari yang pernah jatuh di bawah ekuiti yang sedia ada walaupun dalam pasaran ya pantas.

Sebagai contoh, anda mungkin diperlukan untuk mempunyai hanya $1,000 dalam akaun anda dalam order untuk trading posisi yang biasanya akan memerlukan $20,000. Wang $1,000 (5%) adalah dirujuk sebagai "margin". Jumlah ini pada dasarnya cagaran bagi liputan s. Margin harus mencerminkan beberapa penilaian rasional potensi risiko dalam posisi. Sebagai contoh, jika instrumen pasaran adalah sangat tidak menentu, keperluan margin yang lebih tinggi biasanya akan dijustifikasikan.