Pengenalan kepada Pasaran

Membeli dan Menjual

Pasaran kewangan ialah satu mekanisme yang memudahkan orang membeli dan menjual (perdagangan) instrumen pasaran kewangan dengan kos urus niaga yang rendah dan harga akan mencerminkan pasaran yang cekap. Pasaran kewangan telah berkembang dengan ketara sejasedang menjalani inovasi berterusan bagi meningkatkan kecairan.

Jika anda percaya bahawa nilai sesuatu instrumen pasaran akan meningkat, maka anda akan membeli instrumen tersebut dan pada satu harga ketika pada masa akan datang anda akan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Inilah asas motivasi untuk perdagangan di